วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวสิริรัตน์     แป้นกลัด          ชื่อเล่น   ยุ้ย
เกิด วัน ศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2535
จังหวัด ราชบุรี